MusiikkiMielen tarina

Kaarina ja Pekka ovat aviopari. He molemmat tulevat musiikkisuvuista, joiden perheissä musiikki on ollut luonnollinen osa elämää. Musiikki on ollut mukana myös Pekan ja Kaarinan lasten kasvussa. Vuosina 2006-2010 pariskunnalla oli Sointukulku-niminen musiikkikoulu Jyväskylässä. Sen tunnuslaulun ”Ritvan rytmit” (Sointukulku) lauloi tuolloin 5-vuotias perheen nuorimmainen, Mandi Marjanen. Kitaraa kappaleessa soittaa Esa Perämäki ja bassoa Vesa Pisto. Pääset kuuntelemaan laulun alta. Se palveli aikoinaan Kaarinan väitöstutkimuksessa sekä monien odottavien äitien – ja vauvamuskareiden alkulauluna, ja muissakin muskariryhmissä.  Toivottavasti Sinulle on laulusta iloa!

 

MusiikkiMieli 2023 haluaa palvella sinua musiikillisten viestien eteenpäin välittämisessä, Kaarinan ja Pekan yhteisestä osaamispääomasta syntyvinä, rikkaina musiikillisina maailmoina. MusiikkiMieli merkitsee elävän musiikin iloa ihmismielessä – musisoidaan ja hengitetään musiikkia! Laulut ja musiikki soivat aineetonta pääomaa, humaaneja arvoja, ja eheyttäviä elämyksiä. Rikas musiikillinen maailma syntyy monenlaisista lauluista. Niiden sekä Cover-biisien esittämiseksi perustimme CloudBerries-duon, jota voit tilata sekä täältä että palkkaamuusikko.fi-palvelusta.

CloudBerries

on Kaarina ja Pekka Marjasen muodostama duo, jonka yhteistyö perustuu pitkään kokemukseen. Emme halua olla ”vain Marjasia”, pieniä marjoja, vaan erityisiä ja harvinaisia Pohjoisen arvomarjoja, lakkoja. Lakka eli suomuurain tai hilla kuvastaa ajatustamme musiikista: musikaalinen esitys kantaa hedelmää ja jättää syviä muistijälkiä, jotka parhaimmillaan vaikuttavat ihmisen elämään suotuisasti. Tähän perustuu toiminta-ajatuksemme: pyrimme tarjoamaan yksilöllistä musiikkia tilaajan toiveita kuunnellen. 

Erikoisuutena tarjoamme myös mahdollisuuden tilata juhlan päätähdelle oman MieliLaulu-nimikkolaulun tilaajan toiveiden mukaan, päätähteä ja juhlatilaisuutta juhlistamaan. Tämä palvelu ei sisälly normaaliin keikkaan, vaan se tulee tilata erikseen. Tutustu tilausohjeisiin!

CloudBerries -duo tarjoaa MusiikkiMielen monipuolisia musiikkipalveluita vauvasta vaariin.

MusiikkiMielen toimintafilosofia & arvot

  • musiikki on keskeinen hyvinvointia lisäävä ilmiö, jonka jalansijaa yhteiskunnassa tulee monipuolisesti vahvistaa
  • musiikki on vuorovaikutusta, joka kietoutuu oppimisen ja opettamiseen tiloina, aikoina ja kohtaamisina (Marjanen, 2021).
  • Kaikilla kouluasteilla on oltava taiteellisia osia ja taidepohjainen kulttuuri. Ne vahvistavat koulutuksen merkitystä yhteiskunnassa.
  • Varhaiskasvatuksessa luotu vahva musiikillinen perusta palvelee vahvaa, elämänmittaista polkua.
  • Taidetta voidaan selittää tieteen avulla, mutta ilman taideperustaisia elämyksiä monimuotoista tietoa voi olla vaikea ymmärtää. Taiteelliset elämykset kasvattavat moninaista tietopääomaa.
  • Elävä taiteen kokemus luo myös perustan kaikenlaiselle luovalle kehittämiselle.
  • Hyvä laatu näyttäytyy hyvinä kokemuksina, jotka kantautuvat eteenpäin.
  • Musiikkimielessä luotetaan elävän musiikin merkityksiin.

Toisiaan täydentävä aviopari MusiikkiMielen takana

Kuva: Jussi Rekiaro

Kaarina Marjanen
Dosentti, FT

Kaarina työskentelee Tampereen yliopistossa musiikkikasvatuksen yliopistonlehtorina. Hänellä on varhaisiän musiikkikasvatuksen dosentuuri Jyväskylän yliopistossa. Kaarina on koulutukseltaan musiikin aineenopettaja, musiikkileikkikoulunopettaja ja lastentarhanopettaja. Kaarinan tieteelliset jatko-opinnot (FT 2009, FL 2005) käsittelivät musiikkikasvatusta (ks. julkaisut, alla)

Kaarinan muusikkous rakentuu erityisesti rakkaudesta pianonsoittoon ja laulamiseen. Hän on tuottoisa biisintekijä.

Kaarina Marjanen
kaarina@musiikkimieli.com

Kuva: Jussi Rekiaro

Pekka Marjanen
muusikko

Pekka toimii Markku Aron Diesel-bändin kapellimestari-muusikkona. Pekka on pitkän linjan muusikko, kosketinsoittaja-laulaja ja elokuvamusiikin säveltäjä, joka tunnetaan erityisesti Vain rakkaus -tunnuslaulusta Raid-musiikin säveltäjänä. Kuuntele Vain rakkaus Mari Rantasilan laulamana! Löydät lisää versioita YouTubesta.

Pekka on työskennellyt pitkään myös pianonsoitonopettajana.

Lisätiedot: https://www.imdb.com/name/nm0548187/

Pekka Marjanen
pekka@musiikkimieli.com

Julkaisuja

Marjanen, K., Chatelain, S. 2022. Dimensions of teacher students’ professional knowledge development in a dialogue with creative music teaching. IJMSTA. 2022 January 01; 4 (1): 1-16. DOI: https://doi.org/10.48293/IJMSTA-82

 

Marjanen, K. 2022. Moniaistinen musiikki – Leikin, elämysten ja ilon pedagogiikkaa. Teoksessa I. Ruokonen (toim.)  Ilmaisun ilo. Käsikirja 0-8 vuotiaiden taide- ja taitokasvatukseen. ISBN 978-952-370-207-3. PS-Kustannus. Tilaukset: https://www.ps-kustannus.fi/7215.html

 

Marjanen, K. 2021. Music: a capacity in education – interaction to serve human needs. Academia Letters, Article 2876. https://doi.org/10.20935/AL2876https://www.academia.edu/50834551/Music_a_capacity_in_education_interaction_to_serve_human_needs?source=swp_share

 

Marjanen, K., Tu, C.M. & Trevino, A.F. 2021. Young children’s interactivity – impacts of The Carnival of the Animals (COA) – iPad App. Cross-cultural observations: Finland and USA. IJMSTA. 2021 July 20; 3 (3): 1-16. DOI: https://doi.org/10.48293/IJMSTA-76   

 

Marjanen, K. 2021. Equity, Diversity and Inclusion Reflected by Early Childhood Teacher Students from a Creative Listening Task. IJIEST 2021, January 1; 3 (1), 33-53. DOI: https://doi.org/10.48293/IJIEST-63

 

Marjanen, K. 2021. ”Multisensory Musical Design: Views for Music as a Phenomenal Framework for Human, Phenomena-Based Education .” The International Journal of Arts Education 15 (3): 15-47. DOI: https://doi.org/10.18848/2326-9944/CGP/v15i03/15-47

Muita julkaisuja:

https://scholar.google.com/citations?hl=fi&user=3sXDPMgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

.

© 2023 MusiikkiMieli – MusicMind | All Rights Reserved