Musiikki humaanina voimavarana

LauluMieli -luennot, keskustelualustukset ja lauluhetket sekä konsultaatiopalvelut

Musiikki on paljon muutakin kuin musiikkikappaleita ja sävelteoksia. Musiikin ilmiön ymmärtäminen ja tiedostaminen merkityksinä ihmisyksilölle tai yhteisölle, sekä siitä ammentaminen kasvuun ja oppimiseen on ennalta ehkäisevän toiminnan muoto. Musiikin ymmärtämiseen tarvitaan sekä musiikillinen kokemus että monimuotoista asian tarkastelua myös keskustellen. Musiikki on kaikkien saatavilla: jokainen meistä kantaa musiikkia sisässään.

LauluMieli-palvelun tarkoituksena on edistää musiikin ja musiikillisen ajattelun mahdollisuuksia vähitellen vahvistuvana musiikkimielenä yhteiskunnassa. Musisointikokemukset, kuten yhteislaulu, ovat tässä tärkeitä. Musiikkia oppii ymmärtämään musisoimalla, musiikkia kuuntelemalla, siitä keskustelemalla ja musiikkia esittämällä. Musiikillinen toiminta on tärkeää myös sukupolvien tai kulttuurien välisen ymmärryksen luomisessa. Musiikkia kuuntelemalla opit kuuntelemaan ja kunnioittamaan toista ihmistä ja luontoa. Musiikki on tunteen kieli.

Tarjoamme:

  • Musiikkihetket, konsertit ja yhteislaulutilaisuudet lapsille ja lastenmielisille.
  • Musiikilliset erityisasiantuntijaluennot vanhempainiltoihin sekä työyhteisöille ja yrityksille

Moniaistinen Musiikki Design (MMD) mallissa kuvaan musiikkia ja kieltä tiloina, kohtaamisina sekä aikoina, ihmisyyden ytimessä (Marjanen 2021). Nämä kokemukset kantavat meitä ja kulkevat mukanamme, välittyen edelleen. Musiikki ja kielet ääninä luovat perustan inhimilliselle vuorovaikutukselle, joka syvenee, monimuotoistuu ja paranee musiikillisten kokemusten myötä. Äänen kokemukset kietoutuvat moninaisina aistimuksina kokonaisvaltaisiksi elämyksiksi. Niiden vuoksi musiikki merkitsee hyvinvointia, joka uudistaa ihmisyksilöitä, yhteisöjä ja kulttuureja. Musiikkikasvatus on keskeinen osa koulutusta varhaiskasvatuksesta korkea-astelle sekä merkittävä väylä elinikäiselle oppimiselle.

Marjanen, K. 2021. ”Multisensory Musical Design: Views for Music as a Phenomenal Framework for Human, Phenomena-Based Education .” The International Journal of Arts Education 15 (3): 15-47. DOI:

Marjanen, K. – Marjanen, P. (2017). Good for yourself.  Composition & Lyrics K. Marjanen, Musical arrangement P. Marjanen & K. Marjanen. Lead vocals M.Lasman (ent. Konaté). Mixing and mastering M.Syrjälä, Suomenlinnan studio.

Laulun ajatus on syntynyt Kaarinan savolaisen papan elämänfilosofian pohjalta: ”Elä ou itelles paha, ou hyvä!” Sen esittää vanhin tytär, Maiju. Sukupolvien ketju elää laulussa.

LauluMieli-palvelut voidaan toteuttaa monin tavoin:

  • Videotallenteina
  • Etäluetoina
  • Face-to-face -luentoina
  • Yhteislaulutilaisuuksina lempilauluista luoden
  • Teemahetkinä, kuten Luonto, Rakkaus, Joulu

Ihminen tarvitsee musiikkia

© 2023 MusiikkiMieli – MusicMind | All Rights Reserved